PTSD Tetris

Kan man bota PTSD med dataspelet Tetris?

Jan-Erik Nilsson Forskning inom KBT, PTSD

Svaret blir ”Det beror på!” Enbart spel med Tetris hjälper naturligtvis inte men en kombination av reaktivering av ett traumatiskt minne och ett efterföljande kortare (ca 10-15 min) spel med Tetris kan, enligt lovande försök i laboratoriet, bli framtidens modell.

Det handlar om att störa det aktiverade minnets ”återinlagring” (reconsolidation) i minnet. I en nyligen publicerad studie*, av forskargruppen kring Emily Holmes, visades att om man belastade arbetsminnet med både den traumatiska minnesbilden och en aktivitet inom samma modalitet som minnet (en visuell aktivitet, t.ex. Tetris, till en visuell minnesbild) fann forskarna att det aktuella traumatiska minnets ofrivilliga återkommande (flash-backs?) minskade dramatiskt (över 50%) i frekvens.

* James, E.L., Bonsall, M.B., Hoppitt, L., Tunbridge, E.M., Geddes, J.R., Milton5, A.L., & Holmes, E.A. (2015). Computer game play reduces intrusive memories of experimental trauma via reconsolidiation-update mechanisms. Psychological Science, 26(8), 1201-1215

Forskning i KBT på Kognio