Föreläsning om prokrastinering


Om uppskjutandebeteende med Alexander Rozental

Prokrastinering

Alla människor skjuter då och då upp saker och ting de egentligen borde utföra. Inom psykologi kallas detta för prokrastinering och kan för en del personer leda till olika negativa konsekvenser. Det kan röra sig om att inte betala räkningar i tid, att ha svårt att slutföra sina studier eller att inte lyckas ta sig an viktiga uppgifter på jobbet. Gemensamt för dessa situationer är en svårighet att genomföra ett tilltänkt handlingsförlopp därför att det är förknippat med känslor och tankar som vi försöker att undvika. Prokrastinering handlar dock inte om lathet eller en ovilja att fullfölja något, snarare utgör det ett beteendemönster som ofta grundläggs tidigt i livet och tenderar att upprepa sig i fler och fler situationer.

Om föreläsningen

I sin föreläsning om fenomenet förklarar psykologen och forskaren Alexander Rozental varför människor skjuter upp saker mot bättre vetande med hjälp av forskning inom inlärningspsykologi, ekonomiska teorier och neurovetenskap. Han definierar vad prokrastinering är och hur det skiljer sig från vanlig prioriteringsförmåga och perfektionism, liksom var gränserna går mellan ett mer vardagligt uppskjutande och när det utgör ett problem. Föreläsningen ger även exempel på olika tekniker och verktyg som vi kan ta till för att lättare få sina uppgifter gjorda – i tid. Med hjälp av kortare deadlines, tydligare målsättning och färre distraktioner finns det goda förutsättningar att övervinna prokrastinering och lättare nå sina mål.

Föreläsningen bygger till stor del på den forskning Alexander Rozental har bedrivit gällande behandling av prokrastinering med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Den har även övningar och tips hämtade från hans självhjälpsbok ”Dansa på deadline – Uppskjutandets psykologi” (Natur & Kultur).

Om Alexander Rozental

Alexander Rozental är legitimerad psykolog och forskare vid Karolinska institutet. Han har under de senaste åren ägnat sig åt att studera prokrastinering, närmare bestämt hur man bättre kan förstå och hjälpa personer som skjuter upp saker i sådan utsträckning att det kan leda till problem.

Alexander Rozental har bland annat utvärderat hur väl psykologisk behandling kan fungera vid prokrastinering, något som ledde fram till självhjälpsboken ”Dansa på deadline” (Natur & Kultur).

Han är även forskare vid University College London där han fokuserar på studier om perfektionism, liksom verksam som psykolog på en privatmottagning i Uppsala.

Alexander Rozental har även släppt boken ”Tio i tolv – En bok om att lyckas med nyårslöften, mål och beteendeförändringar.

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig först och främst till dig som har ett människovårdande yrke. Föreläsningen vänder sig även till dig som har ett intresse för ämnet ifråga.

Plats

Grand Hotel i Lund. Centralt beläget, några minuters gångavstånd från centralstationen. Parkeringsmöjligheter finns i närheten, både utomhus och i parkeringshus. Dela vår föreläsning om prokrastinering med Alexander Rozental

Föreläsning om prokrastinering med Alexander Rozental
 • Datum

  Prel. våren 2021

 • Plats

  Prel. Grand Hotel i Lund

 • Tid

  09.00 - 12.00

 • Ingår

  Förmiddagsfika

 • Pris

  875 kr (1 093.75 kr inkl. moms)

 • Kontakta oss

  info@kognio.se


Lång erfarenhet av utbildning i KBT

Lång erfarenhet

Kognio har sedan starten 1990 erbjudit utbildningar med hög kvalité i KBT. Vi var den första organisationen i södra Sverige som började arbeta med metoden och under 15 år ensamma om att anordna utbildningar i denna terapiform.

Föreläsning om prokrastinering

Om uppskjutandebeteende med Alexander Rozental


 • Datum

  Prel. våren 2021

 • Plats

  Prel. Grand Hotel i Lund

 • Tid

  09.00 - 12.00

 • Ingår

  Förmiddagsfika

 • Pris

  875 kr (1 093.75 kr inkl. moms)

 • Kontakta oss

  info@kognio.se


Föreläsning om prokrastinering med Alexander Rozental

Prokrastinering

Alla människor skjuter då och då upp saker och ting de egentligen borde utföra. Inom psykologi kallas detta för prokrastinering och kan för en del personer leda till olika negativa konsekvenser. Det kan röra sig om att inte betala räkningar i tid, att ha svårt att slutföra sina studier eller att inte lyckas ta sig an viktiga uppgifter på jobbet. Gemensamt för dessa situationer är en svårighet att genomföra ett tilltänkt handlingsförlopp därför att det är förknippat med känslor och tankar som vi försöker att undvika. Prokrastinering handlar dock inte om lathet eller en ovilja att fullfölja något, snarare utgör det ett beteendemönster som ofta grundläggs tidigt i livet och tenderar att upprepa sig i fler och fler situationer.

Om föreläsningen

I sin föreläsning om fenomenet förklarar psykologen och forskaren Alexander Rozental varför människor skjuter upp saker mot bättre vetande med hjälp av forskning inom inlärningspsykologi, ekonomiska teorier och neurovetenskap. Han definierar vad prokrastinering är och hur det skiljer sig från vanlig prioriteringsförmåga och perfektionism, liksom var gränserna går mellan ett mer vardagligt uppskjutande och när det utgör ett problem. Föreläsningen ger även exempel på olika tekniker och verktyg som vi kan ta till för att lättare få sina uppgifter gjorda – i tid. Med hjälp av kortare deadlines, tydligare målsättning och färre distraktioner finns det goda förutsättningar att övervinna prokrastinering och lättare nå sina mål.

Föreläsningen bygger till stor del på den forskning Alexander Rozental har bedrivit gällande behandling av prokrastinering med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Den har även övningar och tips hämtade från hans självhjälpsbok ”Dansa på deadline – Uppskjutandets psykologi” (Natur & Kultur).

Om Alexander Rozental

Alexander Rozental är legitimerad psykolog och forskare vid Karolinska institutet. Han har under de senaste åren ägnat sig åt att studera prokrastinering, närmare bestämt hur man bättre kan förstå och hjälpa personer som skjuter upp saker i sådan utsträckning att det kan leda till problem.

Alexander Rozental har bland annat utvärderat hur väl psykologisk behandling kan fungera vid prokrastinering, något som ledde fram till självhjälpsboken ”Dansa på deadline” (Natur & Kultur).

Han är även forskare vid University College London där han fokuserar på studier om perfektionism, liksom verksam som psykolog på en privatmottagning i Uppsala.

Alexander Rozental har även släppt boken ”Tio i tolv – En bok om att lyckas med nyårslöften, mål och beteendeförändringar.

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig först och främst till dig som har ett människovårdande yrke. Föreläsningen vänder sig även till dig som har ett intresse för ämnet ifråga.

Plats

Grand Hotel i Lund. Centralt beläget, några minuters gångavstånd från centralstationen. Parkeringsmöjligheter finns i närheten, både utomhus och i parkeringshus. 


Lång erfarenhet av utbildning i KBT

LÅNG ERFARENHET

Kognio har sedan starten 1990 erbjudit utbildningar med hög kvalité i KBT. Vi var den första organisationen i södra Sverige som började arbeta med metoden och under 15 år ensamma om att anordna utbildningar i denna terapiform.

Dela vår föreläsning om prokrastinering med Alexander Rozental

Föreläsning om prokrastinering

Om uppskjutandebeteende med Alexander Rozental


 • Datum

  Prel. våren 2021

 • Plats

  Prel. Grand Hotel i Lund

 • Tid

  09.00 - 12.00

 • Ingår

  Förmiddagsfika

 • Pris

  875 kr (1 093.75 kr inkl. moms)

 • Kontakta oss

  info@kognio.se


Föreläsning om prokrastinering med Alexander Rozental

Plats

Grand Hotel i Lund. Centralt beläget, några minuters gångavstånd från centralstationen. Parkeringsmöjligheter finns i närheten, både utomhus och i parkeringshus. 


Lång erfarenhet av utbildning i KBT

LÅNG ERFARENHET

Kognio har sedan starten 1990 erbjudit utbildningar med hög kvalité i KBT. Vi var den första organisationen i södra Sverige som började arbeta med metoden och under 15 år ensamma om att anordna utbildningar i denna terapiform.

Dela vår föreläsning om prokrastinering med Alexander Rozental

Nyhetsbrev