Fakturauppgifter

Hyra av samtalrum på timbasis

Vänligen förse oss med dina fakturauppgifter avseende timhyra av våra samtalsrum på Skomakaregatan 13 i Lund. Hyran sammanställs och faktureras kvartalsvis i efterskott.

Fakturauppgifter

Hyra av samtalrum på timbasis

Vänligen förse oss med dina fakturauppgifter avseende timhyra av våra samtalsrum på Skomakaregatan 13 i Lund. Hyran sammanställs och faktureras kvartalsvis i efterskott.