Exponering i KBT

Teori och praktik - tvådagars kurs med Christina Bergmark Hall


 • Kursdatum

  7 och 21 maj 2019

 • Tid

  09.00 – 16.30 (båda dagar)

 • Plats

  Kognio – centrum för KBT, Annedalsvägen 9G i Lund

 • Kursavgift

  3 500 kr (4 375 kr inkl. moms)

 • Ingår

  För- och eftermiddagsfika (Lunch ingår inte, men det finns gott om lunchställen inom gångavstånd)

 • Mer information

  Skicka mejl till: info@kognio.se

 • Sista anmälningsdag

  1 april 2019

 • Anmälan

  Länk till anmälningsformulärExponering i KBT - en tvådagarskurs med Christina Bergmark Hall

Exponering i teori och praktik med Christina Bergmark Hall

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund sedan anno 1990.

Lång erfarenhet

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.

Om kursen

Du får under två kursdagar fördjupa dina kunskaper och framför allt träna på att utföra den mest effektiva behandlingsinterventionen av alla inom KBT – exponering. Tekniken verkar vid en första anblick enkel och okomplicerad men terapeuter stöter ganska snart på svårigheter och frågor av olika slag:

 • hur förbereder man och lägger upp behandlingen optimalt för att få bästa effekt?
 • vilka fallgropar finns och hur kan jag undvika dessa?
 • hur varierar jag exponeringen för att passa olika tillstånd?
 • hur kombinerar jag exponering med andra interventioner, t.ex. kognitiv omstrukturering?

Ja, frågorna är många och svaren får du under kursen.

Innehåll

Följande kommer att behandlas:

 • teoretiska grunder för exponering, utsläckning och inlärning
 • olika typer av exponering
 • åtta principer för att maximera effekten av exponering
 • olika övningar för olika tillstånd

Med utgångspunkt från patientfall träna på att utföra exponeringsövningar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till:

 • dig som har genomgått grundläggande utbildning i KBT (steg-1) och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter i exponering som behandlingsteknik.
 • dig som hunnit halvvägs i din steg-1 utbildning i KBT och har skaffat dig erfarenhet av exponering.
 • andra intresserade med relevanta kunskaper.

Om exponering i KBT

Exponering utgör ett centralt behandlingsinslag i alla KBT-modeller för ångest och har även en framträdande roll i ”tredje vågens beteendeterapier”, som t.ex. ACT. Forskning har sedan länge visat att exponering har en avgörande betydelse för behandlingsutfallet vid ångestproblematik. Trots sin effektivitet brukar exponering inte vara en enkel sak att utföra utan det behövs en god del övning; detta gäller både för klienter i termer av hemuppgifter och för terapeuter i fråga om att leda exponeringsövningar under session. För att använda exponering på ett optimalt och flexibelt sätt behövs skicklighet i att utforma och anpassa övningarna utifrån varje klients förutsättningar.

Om föreläsaren

Christina Bergmark Hall är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi.  Hon är anställd av Region Skåne som projektledare för ”Implementering av evidensbaserad praktik vid psykisk ohälsa i primärvården” och är en flitig debattör i frågor om KBT´s ställning i primärvården.

Christina är dessutom knuten till ett forskningsteam vid institutionen för psykologi vid Lunds Universitet med inriktning på behandlingsforskning. Nyligen publicerade hon tillsammans med professor emeritus Lars-Gunnar Lundh en studie över effekterna av tre sessioners exponeringsbehandling på panikstörning: Hall, C.B. & Lundh, L.G. (2018). Brief therapist-guided exposure treatment of panic attacks: A pilot study. Behavior Modification.


Plats

Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9G i Lund. Goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter.

AnmälanLänk till anmälningsformulär

Dela vår kurs i exponering

Exponering i KBT

Teori och praktik - tvådagars kurs med Christina Bergmark Hall


 • Kursdatum

  7 och 21 maj 2019

 • Tid

  09.00 – 16.30 (båda dagar)

 • Plats

  Kognio – centrum för KBT, Annedalsvägen 9G i Lund

 • Kursavgift

  3 500 kr (4 375 kr inkl. moms)

 • Ingår

  För- och eftermiddagsfika (Lunch ingår inte, men det finns gott om lunchställen inom gångavstånd)

 • Mer information

  Skicka mejl till: info@kognio.se

 • Sista anmälningsdag

  1 april 2019

 • Anmälan

  Länk till anmälningsformulär


Exponering i KBT - en tvådagarskurs med Christina Bergmark Hall

Exponering i teori och praktik med Christina Bergmark Hall

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund sedan anno 1990.

Lång erfarenhet

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.

Om kursen

Du får under två kursdagar fördjupa dina kunskaper och framför allt träna på att utföra den mest effektiva behandlingsinterventionen av alla inom KBT – exponering. Tekniken verkar vid en första anblick enkel och okomplicerad men terapeuter stöter ganska snart på svårigheter och frågor av olika slag:

 • hur förbereder man och lägger upp behandlingen optimalt för att få bästa effekt?
 • vilka fallgropar finns och hur kan jag undvika dessa?
 • hur varierar jag exponeringen för att passa olika tillstånd?
 • hur kombinerar jag exponering med andra interventioner, t.ex. kognitiv omstrukturering?

Ja, frågorna är många och svaren får du under kursen.

Innehåll

Följande kommer att behandlas:

 • teoretiska grunder för exponering, utsläckning och inlärning
 • olika typer av exponering
 • åtta principer för att maximera effekten av exponering
 • olika övningar för olika tillstånd

Med utgångspunkt från patientfall träna på att utföra exponeringsövningar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till:

 • dig som har genomgått grundläggande utbildning i KBT (steg-1) och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter i exponering som behandlingsteknik.
 • dig som hunnit halvvägs i din steg-1 utbildning i KBT och har skaffat dig erfarenhet av exponering.
 • andra intresserade med relevanta kunskaper.

Om exponering i KBT

Exponering utgör ett centralt behandlingsinslag i alla KBT-modeller för ångest och har även en framträdande roll i ”tredje vågens beteendeterapier”, som t.ex. ACT. Forskning har sedan länge visat att exponering har en avgörande betydelse för behandlingsutfallet vid ångestproblematik. Trots sin effektivitet brukar exponering inte vara en enkel sak att utföra utan det behövs en god del övning; detta gäller både för klienter i termer av hemuppgifter och för terapeuter i fråga om att leda exponeringsövningar under session. För att använda exponering på ett optimalt och flexibelt sätt behövs skicklighet i att utforma och anpassa övningarna utifrån varje klients förutsättningar.

Om föreläsaren

Christina Bergmark Hall är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi.  Hon är anställd av Region Skåne som projektledare för ”Implementering av evidensbaserad praktik vid psykisk ohälsa i primärvården” och är en flitig debattör i frågor om KBT´s ställning i primärvården.

Christina är dessutom knuten till ett forskningsteam vid institutionen för psykologi vid Lunds Universitet med inriktning på behandlingsforskning. Nyligen publicerade hon tillsammans med professor emeritus Lars-Gunnar Lundh en studie över effekterna av tre sessioners exponeringsbehandling på panikstörning: Hall, C.B. & Lundh, L.G. (2018). Brief therapist-guided exposure treatment of panic attacks: A pilot study. Behavior Modification.

Plats

Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9G i Lund. Goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter.

AnmälanLänk till anmälningsformulär

Dela vår kurs i exponering

Exponering i KBT

Teori och praktik - tvådagars kurs med Christina Bergmark Hall


 • Kursdatum

  7 och 21 maj 2019

 • Tid

  09.00 – 16.30 (båda dagar)

 • Plats

  Kognio – centrum för KBT, Annedalsvägen 9G i Lund

 • Kursavgift

  3 500 kr (4 375 kr inkl. moms)

 • Ingår

  För- och eftermiddagsfika (Lunch ingår inte, men det finns gott om lunchställen inom gångavstånd)

 • Mer information

  Skicka mejl till: info@kognio.se

 • Sista anmälningsdag

  1 april 2019

 • Anmälan

  Länk till anmälningsformulärExponering i KBT - en tvådagarskurs med Christina Bergmark Hall

Exponering i teori och praktik med Christina Bergmark Hall

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund sedan anno 1990.

Lång erfarenhet

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.

Om kursen

Du får under två kursdagar fördjupa dina kunskaper och framför allt träna på att utföra den mest effektiva behandlingsinterventionen av alla inom KBT – exponering. Tekniken verkar vid en första anblick enkel och okomplicerad men terapeuter stöter ganska snart på svårigheter och frågor av olika slag:

 • hur förbereder man och lägger upp behandlingen optimalt för att få bästa effekt?
 • vilka fallgropar finns och hur kan jag undvika dessa?
 • hur varierar jag exponeringen för att passa olika tillstånd?
 • hur kombinerar jag exponering med andra interventioner, t.ex. kognitiv omstrukturering?

Ja, frågorna är många och svaren får du under kursen.

Innehåll

Följande kommer att behandlas:

 • teoretiska grunder för exponering, utsläckning och inlärning
 • olika typer av exponering
 • åtta principer för att maximera effekten av exponering
 • olika övningar för olika tillstånd

Med utgångspunkt från patientfall träna på att utföra exponeringsövningar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till:

 • dig som har genomgått grundläggande utbildning i KBT (steg-1) och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter i exponering som behandlingsteknik.
 • dig som hunnit halvvägs i din steg-1 utbildning i KBT och har skaffat dig erfarenhet av exponering.
 • andra intresserade med relevanta kunskaper.

Om exponering i KBT

Exponering utgör ett centralt behandlingsinslag i alla KBT-modeller för ångest och har även en framträdande roll i ”tredje vågens beteendeterapier”, som t.ex. ACT. Forskning har sedan länge visat att exponering har en avgörande betydelse för behandlingsutfallet vid ångestproblematik. Trots sin effektivitet brukar exponering inte vara en enkel sak att utföra utan det behövs en god del övning; detta gäller både för klienter i termer av hemuppgifter och för terapeuter i fråga om att leda exponeringsövningar under session. För att använda exponering på ett optimalt och flexibelt sätt behövs skicklighet i att utforma och anpassa övningarna utifrån varje klients förutsättningar.

Om föreläsaren

Christina Bergmark Hall är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi.  Hon är anställd av Region Skåne som projektledare för ”Implementering av evidensbaserad praktik vid psykisk ohälsa i primärvården” och är en flitig debattör i frågor om KBT´s ställning i primärvården.

Christina är dessutom knuten till ett forskningsteam vid institutionen för psykologi vid Lunds Universitet med inriktning på behandlingsforskning. Nyligen publicerade hon tillsammans med professor emeritus Lars-Gunnar Lundh en studie över effekterna av tre sessioners exponeringsbehandling på panikstörning: Hall, C.B. & Lundh, L.G. (2018). Brief therapist-guided exposure treatment of panic attacks: A pilot study. Behavior Modification.

Plats

Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9G i Lund. Goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter.

AnmälanLänk till anmälningsformulär

Dela vår kurs i exponering

Exponering i KBT

Teori och praktik - tvådagars kurs med Christina Bergmark Hall


 • Kursdatum

  7 och 21 maj 2019

 • Tid

  09.00 – 16.30 (båda dagar)

 • Plats

  Kognio – centrum för KBT, Annedalsvägen 9G i Lund

 • Kursavgift

  3 500 kr (4 375 kr inkl. moms)

 • Ingår

  För- och eftermiddagsfika (Lunch ingår inte, men det finns gott om lunchställen inom gångavstånd)

 • Mer information

  Skicka mejl till: info@kognio.se

 • Sista anmälningsdag

  1 april 2019

 • Anmälan

  Länk till anmälningsformulärExponering i KBT - en tvådagarskurs med Christina Bergmark Hall

Exponering i teori och praktik med Christina Bergmark Hall

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund sedan anno 1990.

Lång erfarenhet

Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.

Om kursen

Du får under två kursdagar fördjupa dina kunskaper och framför allt träna på att utföra den mest effektiva behandlingsinterventionen av alla inom KBT – exponering. Tekniken verkar vid en första anblick enkel och okomplicerad men terapeuter stöter ganska snart på svårigheter och frågor av olika slag:

 • hur förbereder man och lägger upp behandlingen optimalt för att få bästa effekt?
 • vilka fallgropar finns och hur kan jag undvika dessa?
 • hur varierar jag exponeringen för att passa olika tillstånd?
 • hur kombinerar jag exponering med andra interventioner, t.ex. kognitiv omstrukturering?

Ja, frågorna är många och svaren får du under kursen.

Innehåll

Följande kommer att behandlas:

 • teoretiska grunder för exponering, utsläckning och inlärning
 • olika typer av exponering
 • åtta principer för att maximera effekten av exponering
 • olika övningar för olika tillstånd

Med utgångspunkt från patientfall träna på att utföra exponeringsövningar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till:

 • dig som har genomgått grundläggande utbildning i KBT (steg-1) och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter i exponering som behandlingsteknik.
 • dig som hunnit halvvägs i din steg-1 utbildning i KBT och har skaffat dig erfarenhet av exponering.
 • andra intresserade med relevanta kunskaper.

Om exponering i KBT

Exponering utgör ett centralt behandlingsinslag i alla KBT-modeller för ångest och har även en framträdande roll i ”tredje vågens beteendeterapier”, som t.ex. ACT. Forskning har sedan länge visat att exponering har en avgörande betydelse för behandlingsutfallet vid ångestproblematik. Trots sin effektivitet brukar exponering inte vara en enkel sak att utföra utan det behövs en god del övning; detta gäller både för klienter i termer av hemuppgifter och för terapeuter i fråga om att leda exponeringsövningar under session. För att använda exponering på ett optimalt och flexibelt sätt behövs skicklighet i att utforma och anpassa övningarna utifrån varje klients förutsättningar.

Om föreläsaren

Christina Bergmark Hall är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi.  Hon är anställd av Region Skåne som projektledare för ”Implementering av evidensbaserad praktik vid psykisk ohälsa i primärvården” och är en flitig debattör i frågor om KBT´s ställning i primärvården.

Christina är dessutom knuten till ett forskningsteam vid institutionen för psykologi vid Lunds Universitet med inriktning på behandlingsforskning. Nyligen publicerade hon tillsammans med professor emeritus Lars-Gunnar Lundh en studie över effekterna av tre sessioners exponeringsbehandling på panikstörning: Hall, C.B. & Lundh, L.G. (2018). Brief therapist-guided exposure treatment of panic attacks: A pilot study. Behavior Modification.

Plats

Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9G i Lund. Goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter.

AnmälanLänk till anmälningsformulär

Dela vår kurs i exponering