Emma: Jag kommer att använda mina nya kunskaper i KBT i varje samtal med de klienter jag möter i mitt arbete

Intervju med Emma Hellgren

Intervju med Emma Hellgren som näst sista terminen på vår steg 1 utbildning i KBT.

Vad har du för yrkesbakgrund?

Jag är beteendevetare i grunden och arbetar nu som behandlade inom kriminalvården.

Hur kommer du att applicera dina kunskaper i KBT?

Jag kommer att använda mina nya kunskaper i KBT i varje samtal med de klienter jag möter i mitt arbete. Det handlar såväl om att kunna arbeta med mottaglighet som att hitta rätt behandlingsinsats.

Vilka färdigheter har du utvecklat under utbildningens gång?

Utbildningen har gett mig en möjlighet att fördjupa och utveckla mina kunskaper inom bland annat samtalstekniker och de teoretiska grunderna inom KBT. Jag har dessutom förvärvat mig en helt ny kunskap kring att behandla olika ångest- och depressionstillstånd. Genom väldigt professionell handledning har jag också fått möjlighet att applicera mina nya kunskaper på ett tryggt och metodiskt sätt på en utbildningsklient. Ovärderligt!

Vad har du för tips till någon som överväger att gå Steg 1 på Kognio?

Gå på ett prova-på-besök för att få en inblick i utbildningen. Det var det som gjorde att jag vågade fatta beslutet!

Läs mer om vår steg 1 utbildning i KBT