Den nya Introduktionskursen i KBT

Om vår "nya" introduktionskurs i KBT med Anna Pardo och jens Knutsson

Vi fick nyligen en kommentar från en deltagare i en av Kognios tidigaste introduktionskurser,  ledd av professor Carlo Perris och hans hustru Hjördis: ”Fantastiska människor” och till Carlo, som gått bort för tjugo år sedan, ”vi hade behövt dig i många år till!” Och till Kognio ett värmande tack för att vi fortsätter i samma anda.

Vi är glada för det arv vi fått och tacksamma för den fina uppslutning till den nya generationens sätt att förvalta det Carlo och Hjördis, sedermera Egil Linge och Ulla Hoppe, givit oss. Jens Knutsson och Anna Pardo, båda universitetsanställda i Lund, är verksamma inom ramen för ”psykologens” KBT-utbildningar. Jens som kursföreståndare för psykoterapeutprogrammets KBT-inriktade del, Anna som lärare och handledare. De är goda representanter för den nya generationens KBT-terapeuter och besitter en ovanligt stark förmåga att översätta vetenskapligt förankrade teoretiska modeller till praktiskt hantverk i konkreta terapier. Genom att väva samman begrepp och modeller från båda perspektiven på vilka modern KBT vilar – de kognitiva och beteendeorienterade synsätten – har de med sina uppskattade lektioner och föreläsningar fortlöpande givit deltagarna i introduktionskurserna en gedigen orientering i nya generationens KBT.

En genomgången och examinerad introduktionskurs, omfattande totalt 50 timmar (varav 40 lärarledda), var ursprungligen en del av behörighetskraven för att söka till vår steg 1 utbildning i KBT. Nu har det kravet slopats men kursen är fortfarande meriterande och kan vara utslagsgivande i konkurrensen mellan sökande till vår steg 1 utbildning.

Idag har vi övergivit Grand Hotells något pompösa lokaler och bjuder istället in deltagarna i våra nya och vackra lokaler mitt i hjärtat av Lund med utsikt över domkyrkans två torn: ”Lunna Pågar”. Här arbetar vi i ett möte mellan det traditionsbundna och det moderna.

Nedan följer två av flera omdömen från deltagare på introduktionskursen med Anna och Jens.

En introduktionsvecka som gav mersmak. Jens och Anna är mycket inspirerande föreläsare som får en att vilja lära sig mer.
Magnus Stentagg – Leg. Sjuksköterska och Sexolog

Mycket välplanerad och väl utförd kurs som väcker intresse för vidare studier inom KBT. Proffsiga och erfarna föreläsare.
Mathias – Skötare inom psykiatrin

Läs mer om vår introduktionskurs i KBT