Angående studier hösten 2020

Jan-Erik Nilsson Uncategorized

Kognio följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer – ”Lärosäten och utbildningsanordnare bör följa de allmänt förebyggande åtgärder som gäller för att minska spridning av luftvägsinfektioner som covid-19”. Information till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19 För att bidra till att begränsa smittspridning av covid-19 sker huvuddelen av Kognios undervisning på distans men …