Ett exempel på levande studentinflytande

Ett exempel på levande studentinflytande på Kognio!

Jan-Erik Nilsson Institutionsstyrelsen, Steg 1 KBT

På Kognio fattas beslut om utbildningsfrågor av institutionsstyrelsen. Denna består av representanter för utbildningsledningen, lärare och handledare samt eleverna på våra steg-1 utbildningar.Vid institutionsstyrelsens sammanträde vid Kognio den 27 september 2016 beslöts, med två röstberättigade elevrepresentanter närvarande, att anpassa reglerna för egenterapin till psykologprogrammets i Lund nyligen reducerade timantal: 30 …

Visste du att en auktorisering av sfKBT är en kvalitetsstämpel?

Jan-Erik Nilsson sfKBT, Steg 1 KBT

I det senaste numret av Sokraten (nr 4, 2016) ger Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) oss en påminnelse om nödvändigheten att auktorisera både utbildningar och psykoterapeuter i KBT. Det är ett tryggt sätt för allmänheten att skilja ut de privata liksom offentliga utbildningar och terapeuter som uppfyller …