Om egenterapi på psykoterapiutbildningarna

Jan-Erik Nilsson Egenterapi

Vid de flesta psykoterapiutbildningarna i landet, oavsett inriktning, har egenterapi sedan länge varit ett obligatoriskt moment. Med det menas att studenten som genomför sin terapiutbildning ska för att bli godkänd kunna visa upp intyg över genomgången egenterapi. Detta gäller för studenter på grundläggande nivå (steg-1) avancerad nivå dvs psykoterapeutprogrammet (steg-2) Vad …

Krav egenterapi

Förändrade krav på egenterapi

Jan-Erik Nilsson Egenterapi, Institutionsstyrelsen, Steg-1 i KBT

För att anpassa oss till andra utbildningsanordnare, bl.a. institutionen för psykologi och socialhögskolan vid Lunds Universitet, har Kognio, efter beslut i institutionsstyrelsen, infört ändrade krav på egenterapi för den grundläggande utbildningen i KBT (Steg-1). Från och med oktober 2016 stipuleras 30 timmar individuell egenterapi eller 60 timmar i gruppterapi.