Om egenterapi på psykoterapiutbildningarna

Jan-Erik Nilsson Egenterapi

Vid de flesta psykoterapiutbildningarna i landet, oavsett inriktning, har egenterapi sedan länge varit ett obligatoriskt moment. Med det menas att studenten som genomför sin terapiutbildning ska för att bli godkänd kunna visa upp intyg över genomgången egenterapi. Detta gäller för studenter på grundläggande nivå (steg-1) avancerad nivå dvs psykoterapeutprogrammet (steg-2) Vad …