Festlig examensdag för första utbildningen i KBT för barn & ungdom

Jan-Erik Nilsson Steg-1 i KBT inriktning barn och ungdom

Vädret visade sig från sin allra bästa sida då den första steg-1 utbildningen med inriktning mot barn och ungdom avslutades den 18 maj. Efter en gemensam träff på Kognio med lärare och kursledning för utvärdering av allt det som avhandlats under de gångna två åren samlades alla runt middagsbordet under …

Varför ett familjeperspektiv på vår steg-1 utbildning i KBT med inriktning barn och ungdom?

Jan-Erik Nilsson Steg-1 i KBT inriktning barn och ungdom

Med ett kognitivt och beteendeorienterat synsätt har terapeuten minst två nivåer tillgängliga för sina interventioner – klientens tankar och hennes beteende. Med hjälp av kraftfulla interventioner på dessa båda nivåer avser terapeuten få genomslag på klientens känsloliv och kroppsliga funktioner. Detta av A. T Beck beskrivna ”Psyko-sociala system” är ett …