Visste du att en auktorisering av sfKBT är en kvalitetsstämpel?

Jan-Erik Nilsson sfKBT, Steg 1 KBT

I det senaste numret av Sokraten (nr 4, 2016) ger Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) oss en påminnelse om nödvändigheten att auktorisera både utbildningar och psykoterapeuter i KBT. Det är ett tryggt sätt för allmänheten att skilja ut de privata liksom offentliga utbildningar och terapeuter som uppfyller …