schematerapi psykodynamiker

Schematerapi – ett alternativ för en psykodynamiker?

Jan-Erik Nilsson Schematerapi

Under 30-årsjubileet, för ett par veckor sedan, gästades Kognio av Poul Perris. Han är ledande expert i Sverige på schematerapi och i föredraget om KBTns framväxt i vårt land och hans reflektioner, över hur framtiden kan komma att gestalta sig, fick schematerapin stor plats.  Kort om schematerapi: Är en behandlingsform …

Schematerapi - Vad är det?

Schematerapi – vad är det?

Jan-Erik Nilsson Behandling med KBT, Schematerapi

Schematerapi är en kraftfull metod för behandling av patienter med personlighetsstörningar eller klienter som lider av ångest eller depression. Metoden som utvecklats av Jeffrey E. Young är avsedd att hjälpa de klienter för vilka ordinarie behandlingsinsatser med psykodynamisk terapi eller KBT inte har hjälpt.  Den integrerar olika teoretiska aspekter och …