Vad är KBT

Vad är KBT?

Admin KBT

Vad är det? Kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT) är forskningsbaserad metod som genomsyras av en humanistisk människosyn där patienten aktivt deltar i sin behandling och där patientens egna upplevelser och perspektiv är utgångspunkten. Termen kognitiv betonar att terapeuten arbetar med individens tolkning eller egna uppfattning av sina besvär och det …