Jan-Erik nilsson

Sydsvenskan intervjuar Kognios grundare Jan-Erik Nilsson

Nike Snijders Intervju

I samband med vårt trettioårsjubileum så passade Sydsvenskan på att intervjua Jan-Erik Nilsson om Kognios historia och hur det gick till när KBT gick från en kritiserad uppstickarmetod till gängse behandlingsform. Kognios och KBT:ns historia i södra Sverige går i mångt och mycket hand i hand, och vi tycker att …

Att prata med barn om Corona – intervju med Fredrik Lecerof

Nike Snijders Intervju

I dessa tider uppstår många funderingar kring hur vi ska förhålla oss till pandemin och dess effekter på vårt sociala liv. Inte minst barn kan påverkas av en vardag som plötsligt ser annorlunda ut. Vi ställde därför några frågor till Fredrik Lecerof: Hur pratar man med barn om corona, och …