Ett exempel på levande studentinflytande

Ett exempel på levande studentinflytande på Kognio!

Jan-Erik Nilsson Institutionsstyrelsen, Steg 1 KBT

På Kognio fattas beslut om utbildningsfrågor av institutionsstyrelsen. Denna består av representanter för utbildningsledningen, lärare och handledare samt eleverna på våra steg-1 utbildningar.Vid institutionsstyrelsens sammanträde vid Kognio den 27 september 2016 beslöts, med två röstberättigade elevrepresentanter närvarande, att anpassa reglerna för egenterapin till psykologprogrammets i Lund nyligen reducerade timantal: 30 …