Studentinflytande i utbildningsfrågor

Ett exempel på levande studentinflytande på Kognio!

Jan-Erik Nilsson Institutionsstyrelsen, Steg-1 i KBT, Steg-1 i KBT inriktning barn och ungdom

Schematerapi är en kraftfull metod för behandling av patienter med personlighetsstörningar eller klienter som lider av ångest eller depression. Metoden som utvecklats av Jeffrey E. Young är avsedd att hjälpa de klienter för vilka ordinarie behandlingsinsatser med psykodynamisk terapi eller KBT inte har hjälpt.  Den integrerar olika teoretiska aspekter och …

Förändrade krav för egenterapi avseende steg-1 utbildning i KBT

Förändrade krav på egenterapi

Admin Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, Institutionsstyrelsen

För att anpassa oss till andra utbildningsanordnare, bl.a. institutionen för psykologi och socialhögskolan vid Lunds Universitet, har Kognio, efter beslut i institutionsstyrelsen, infört ändrade krav på egenterapi för den grundläggande utbildningen i KBT (Steg-1). Från och med oktober 2016 stipuleras 30 timmar individuell egenterapi eller 60 timmar i gruppterapi.