Ett exempel på levande studentinflytande

Ett exempel på levande studentinflytande på Kognio!

Jan-Erik Nilsson Institutionsstyrelsen, Steg 1 KBT

På Kognio fattas beslut om utbildningsfrågor av institutionsstyrelsen. Denna består av representanter för utbildningsledningen, lärare och handledare samt eleverna på våra steg-1 utbildningar.Vid institutionsstyrelsens sammanträde vid Kognio den 27 september 2016 beslöts, med två röstberättigade elevrepresentanter närvarande, att anpassa reglerna för egenterapin till psykologprogrammets i Lund nyligen reducerade timantal: 30 …

Krav egenterapi

Förändrade krav på egenterapi

Jan-Erik Nilsson Egenterapi, Institutionsstyrelsen, Steg-1 i KBT

För att anpassa oss till andra utbildningsanordnare, bl.a. institutionen för psykologi och socialhögskolan vid Lunds Universitet, har Kognio, efter beslut i institutionsstyrelsen, infört ändrade krav på egenterapi för den grundläggande utbildningen i KBT (Steg-1). Från och med oktober 2016 stipuleras 30 timmar individuell egenterapi eller 60 timmar i gruppterapi.