Exponering visualisering

Är Exponering lika bra som Visualisering – eller tvärtom?

Jan-Erik Nilsson Visualisering

Exponering med responsprevention (ERP) har länge betraktats som ”the Golden Standard”  i KBT. Men, enligt aktuell forskning i Lund verkar uppstickaren Imagery Rescripting (ImR) kunna matcha ERP i effektivitet. I en studie av Knutsson m.fl. publicerad 2019 jämfördes effekterna på ångest för socialt känsliga studenter som antingen fick behandling med …

Imagery rescripting - Ny forskning visar att behandling av hälsoångest med ”Visualisering” är kliniskt verksam

Ny forskning visar att behandling av hälsoångest med ”Visualisering” (Imagery Rescripting) är kliniskt verksam

Jan-Erik Nilsson Behandling med KBT, Forskning inom KBT, Visualisering

I en färsk studie av Nilsson, Knutsson, Jalamo, & Lundh publicerad 2019 i Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry med titeln ”Imagery Rescripting of early memories in health anxiety disorder: A feasibility and non-randomized pilot study” framgår att redan efter en behandlings-session med visualisering erhölls signifikanta förbättringar i symtomatologi och …

Forskningsstudie om hälsoångest

Kan vi behandla hälsoångest med visualisering?

Jan-Erik Nilsson Forskning inom KBT, Hälsoångest, Visualisering

Hälsoångest eller hypokondri, dvs en överdriven rädsla över att ha, eller insjukna i, en allvarlig sjukdom, är ett ångesttillstånd som drabbar upp emot 5% av befolkningen. Det är därför högst angeläget att få fram en effektiv behandling för tillståndet och en hel del forskning pågår i det syftet. Visualisering har …

Forskningsfynd visualisering KBT

Aktuella forskningsfynd – Visualisering

Jan-Erik Nilsson Forskning inom KBT, Visualisering

Vi (Nilsson, Lundh och Viborg) publicerade 2012 en studie i ”Behaviour Research and Therapy” över effekterna av en enssessionsbehandling med visualisering, ”Imagery Rescripting” (IR), som intervention mot social ångest hos en grupp vuxna patienter med social ångeststörning (social fobi). Syftet var att experimentellt undersöka om man genom att ändra i …