Dansa mjukt med tillvaron

Bokrecension: Dansa mjukt med tillvaron av Anna Kåver

Nike Snijders Bokrecension, Boktips

I Dansa mjukt med tillvaron bjuder Anna Kåver in till en spirituell och sinnlig dans med ord. Boken är inte en typisk självhjälpsbok, utan snarare en samling essäer där Kåver behandlar teman såsom mod, mindfulness och flexibilitet. Dansa mjukt med tillvaron tar sitt avstamp i Kåvers reflektioner kring psykisk hälsa, …

Stresshantering ACT

En rykande färsk bok om stresshantering med hjälp av ACT

Jan-Erik Nilsson ACT, Boktips

I ett mycket trevligt referat av Anna Bratt, publicerad i Piteå-tidningen beskrivs hur lätt stressen griper tag i oss i vardagen och vilka mekanismer som kan förklara varför nutidsmänniskan är så känslig och har så svårt att hantera stress. I boken ”Tid att leva”, av Fredrik Livheim som är en …

Tänk om jag är sjuk - fri från hälsoångest med KBT

Efterlängtad bok om KBT vid hälsoångest!

Jan-Erik Nilsson Boktips

Hälsoångest – en överdriven och över tid envis rädsla för att utveckla allvarlig sjukdom. Boken är en självhjälpsbok som bygger på vetenskapliga studier av KBT vid hälsoångest. Den presenterar en manual som omfattar ca 12 veckors arbete och rekommenderas av författarna även att användas som lärobok för terapeuter. Tänk om …

KBT i utveckling

KBT i utveckling – nyutgåva

Jan-Erik Nilsson Boktips

Anna Kåver har nyligen kommit ut med en uppdaterad och delvis omarbetad upplaga av sin bästsäljare: KBT i Utveckling, utgiven på Natur och Kultur, 2016. Här beskriver hon den senaste utvecklingen inom KBT, bl.a. transdiagnostisk KBT, känslofokuserad KBT, men framför allt de i mitt tycke de viktigaste landvinningarna inom arbetet …

Metaforer - från vetenskap till psykoterapeutiska verktyg - Niklas Törneke

Metaforer hjälper oss greppa det ogreppbara

Jan-Erik Nilsson Boktips

Det påstås att ”en bild säger mer än tusen ord”! Har metaforen, som ett ”bildligt uttryck” en liknande funktion och därför en given plats i det terapeutiska samtalet? När och hur gör man då? Och varför? Finns det vetenskapliga stöd för användningen av metaforer i terapin? Med sin senaste bok …