närbilder anna kårer

Bokrecension: Närbilder av Anna Kåver

Nike Snijders Bokrecension

I sin senaste bok Närbilder skildrar Anna Kåver vardagen under den första halvan av 2021. Pandemin finns med i förgrunden, men boken innehåller även mer allmänt hållna reflektioner kring livet och dess faser. Anna Kåver tvingas av pandemin att ompröva sin livsstil, samtidigt som hon enligt plan trappar ner på …

Imagery Rescripting Theory and Practice

Bokrecension: Imagery Rescripting – Theory and Practice

Jan-Erik Nilsson Bokrecension

Visualisering – en presentation av en nyutkommen bok av Remco van der Wijngaart Allt sedan de första studierna av visualiseringsmetodens effekter publicerades, framför allt vid behandling av social fobi (Wild, Hackmann & Clark, 2007, 2008; Nilsson, Lundh & Viborg, 2012), har utvecklingen av metoden, som internationellt går under namnet ”imagery rescripting” …

Dansa mjukt med tillvaron

Bokrecension: Dansa mjukt med tillvaron av Anna Kåver

Nike Snijders Bokrecension, Boktips

I Dansa mjukt med tillvaron bjuder Anna Kåver in till en spirituell och sinnlig dans med ord. Boken är inte en typisk självhjälpsbok, utan snarare en samling essäer där Kåver behandlar teman såsom mod, mindfulness och flexibilitet. Dansa mjukt med tillvaron tar sitt avstamp i Kåvers reflektioner kring psykisk hälsa, …

Tillbaka till jobbet - Hållbar återgång efter stressrelaterad ohälsa

Bokrecension: Tillbaka till jobbet

Gunilla Bliding Bokrecension

Titel: Tillbaka till jobbet – Hållbar återgång efter stressrelaterad ohälsa, Författare: Åsa Kruse, Förlag: Natur & Kultur, Utgivningsår: 2016 Åsa Kruse är med. kand., leg. psykolog och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. Hon arbetar inom företagshälsovården. Tillbaka till Jobbet blev årets HR-bok 2016. Boken riktar sig till dem som är drabbade av stressproblematik, till …