Edna Foa – del 2

Jan-Erik Nilsson PTSD

I mitt förra blogginlägg( Mars 24, 2021) om Edna Foa´s arbete konstaterade jag att förutsättningen för emotionell förändring och därmed terapeutisk effekt enligt henne är att ”de minnesstrukturer (minnen, minnesbilder, upplevelser), som väcker eller kopplas till rädsla och ångest (”fear structures”), måste aktiveras och göras tillgängliga för, som hon uttrycker …

Edna Foa

Edna Foa

Jan-Erik Nilsson PTSD

Edna Foa är nog mest känd för sin forskning och kliniska arbete med OCD och PTSD, men kanske ännu större vikt måste fästas vid hennes bidrag till en bredare förståelse av emotionell bearbetning (”emotional processing”) och terapeutisk förändring.  Redan 1986 presenterade hon och hennes kollega sina tankar om förändringens dynamik …

Prolonged exposure – intervju med Maria Bragesjö

Nike Snijders Behandling med KBT, PTSD

Leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi Maria Bragesjö befann sig på Kognio i Lund för att hålla i en tvådagarskurs i Prolonged Exposure vid PTSD. Vi passade på att ställa några frågor om metoden och dess applikationsmöjligheter.  Hur mäter sig Prolonged Exposure jämte andra metoder för att behandla PTSD? …

PTSD Tetris

Kan man bota PTSD med dataspelet Tetris?

Jan-Erik Nilsson Forskning inom KBT, PTSD

Svaret blir ”Det beror på!” Enbart spel med Tetris hjälper naturligtvis inte men en kombination av reaktivering av ett traumatiskt minne och ett efterföljande kortare (ca 10-15 min) spel med Tetris kan, enligt lovande försök i laboratoriet, bli framtidens modell. Det handlar om att störa det aktiverade minnets ”återinlagring” (reconsolidation) …