Rädslo- och ångestreaktioner

Ångest – en positiv eller negativ kraft?

Jan-Erik Nilsson Ångest, Forskning inom KBT

Samtal med Anna Kåver och Gerhard Andersson om rädslo-och ångestreaktioner väckta av attentatet i Stockholm. I SR:s Kropp och själ (den 11 april 2017) ägnades hela programtiden åt ångest. Vad är ångest, hur kan man förhålla sig till den, är ångest något som behövs eller är den bara av ”ondo”? …