Metaforer hjälper oss greppa det ogreppbara

Admin Boktips

Det påstås att ”en bild säger mer än tusen ord”! Har metaforen, som ett ”bildligt uttryck” en liknande funktion och därför en given plats i det terapeutiska samtalet? När och hur gör man då? Och varför? Finns det vetenskapliga stöd för användningen av metaforer i terapin?

Med sin senaste bok ger Niklas Törneke svar på dessa frågor och med en mängd olika illustrationer visar han hur metaforerna kan berika terapisamtalet.

Metaforer – från vetenskap till psykoterapeutiska verktyg

av Niklas Törneke, 2016