Tänk om jag är sjuk - fri från hälsoångest med KBT

Efterlängtad bok om KBT vid hälsoångest!

Jan-Erik Nilsson Boktips

Hälsoångest – en överdriven och över tid envis rädsla för att utveckla allvarlig sjukdom. Boken är en självhjälpsbok som bygger på vetenskapliga studier av KBT vid hälsoångest. Den presenterar en manual som omfattar ca 12 veckors arbete och rekommenderas av författarna även att användas som lärobok för terapeuter.

Tänk om jag är sjuk!: fri från hälsoångest med kognitiv beteendeterapi av Erik Hedman, Johanna Linde, Peter Leiler, Erik Andersson, Erland Axelsson. N&K, 2016.