Bokrecension: Dansa mjukt med tillvaron av Anna Kåver

Dansa mjukt med tillvaron

I Dansa mjukt med tillvaron bjuder Anna Kåver in till en spirituell och sinnlig dans med ord. Boken är inte en typisk självhjälpsbok, utan snarare en samling essäer där Kåver behandlar teman såsom mod, mindfulness och flexibilitet. Dansa mjukt med tillvaron tar sitt avstamp i Kåvers reflektioner kring psykisk hälsa, ett tillstånd som uppnås när en rad faktorer är i balans.

Kåver vill undvika motsatsförhållandena sjukt och friskt, och talar hellre om det som är funktionellt och harmoniskt med tillvarons svängningar. Så vad är det då som gör att majoriteten av oss trots allt lyckas hantera dessa svängningar utan att falla in i exempelvis ångest eller depressivitet?

Kåver talar om friskhetsfaktorer såsom uthållighet och förnöjsamhet. Hon tittar på Ulrika Sandéns studie kring förnöjsamhet, och finner att vänlighet, inklusivitet och njutbara aktiviteter återfinns i kärnan av vardagen hos individer och gemenskaper som präglas av just förnöjsamhet. Hygienfaktorer som mat, sömn och motion är naturligtvis en viktig del. Människor som lyckas dansa mjukt med tillvaron förväntar sig sällan att livet ska vara enkelt, och de förväntar sig inte heller att hela livet ska präglas av lyckokänslor. De har snarare en uthållighet och en flexibilitet som innebär att de inte räds eller skyr förändringar och svårigheter.

Kåver beskriver psykologisk flexibilitet som följer: ”att kunna röra sig fritt i känslor, tankar och handlingar och att anpassa sitt inre och sina handlingar ändamålsenligt till den situation och miljö som man befinner sig i”. Psykisk hälsa kan liknas vid ett ”flow”, där livet inte stannar upp när det blir svårt. Psykisk hälsa är mer än frånvaron av ohälsa och besvär. Kåver talar om närvaro snarare än frånvaro. Kan vi vara medvetna, nyfikna och lagom modiga så samlar vi på oss verktyg och en rörlighet som gör livet mjukare och mer hanterbart.

Dansa mjukt med tillvaron skrevs i början av pandemin, och Kåver går inte in i detalj på pandemins effekter på vår hälsa och vårt välmående. Hon talar däremot om frihet som ett centralt begrepp för välmående, och det råder ingen tvekan om att pandemin har inskränkt vår frihet att röra oss och interagera med andra människor på de sätt som vi brukar. Pandemin kan ses som ett eldprov för vår psykologiska flexibilitet, och de lärdomar som den ger oss kan säkerligen ligga till grund för en omvärdering av vår motståndskraft och förmåga att hantera kriser.