Tack för din anmälan

Tack för Din ansökan!

Tack för Din ansökan till vår grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (Steg 1 i KBT). En automatisk bekräftelse har skickats till den e-post adress som angivits i Din ansökan. Vi återkommer inom ett par dagar med en bekräftelse på att Din ansökan är mottagen och registrerad.

Kompletterande handlingar

För att styrka Din behörighet behöver Du komplettera Din ansökan med följande handlingar:

  • Intyg från arbetsgivare. Ett intyg underskrivet av Din arbetsgivare om tillgång till tre utbildningspatienter. Intyget i PDF-fil.
  • Intyg som styrker högskolebehörighet/människovårdande yrkesutbildning. En kopia på Ditt studentbetyg eller ett akademiskt examensbevis som styrker Din högskolebehörighet. Intyget ska även styrka att Du har en människovårdande yrkesutbildning.

Vänligen ombesörj att handlingarna är oss tillhanda senast 14 dagar från det datum Du skickade Din ansökan till oss.

Handlingarna skickas med post till Kognio - Centrum för KBT, Skomakaregatan 13, 223 50 Lund. Det går även bra att scanna och e-posta till anmalan@kognio.se.

Tack för din anmälan

Tack för Din ansökan!

Tack för Din ansökan till vår grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (Steg 1 i KBT). En automatisk bekräftelse har skickats till den e-post adress som angivits i Din ansökan. Vi återkommer inom ett par dagar med en bekräftelse på att Din ansökan är mottagen och registrerad.

Kompletterande handlingar

För att styrka Din behörighet behöver Du komplettera Din ansökan med följande handlingar:

  • Intyg från arbetsgivare. Ett intyg underskrivet av Din arbetsgivare om tillgång till tre utbildningspatienter. Intyget i PDF-fil.
  • Intyg som styrker högskolebehörighet/människovårdande yrkesutbildning. En kopia på Ditt studentbetyg eller ett akademiskt examensbevis som styrker Din högskolebehörighet. Intyget ska även styrka att Du har en människovårdande yrkesutbildning.

Vänligen ombesörj att handlingarna är oss tillhanda senast 14 dagar från det datum Du skickade Din ansökan till oss.

Handlingarna skickas med post till Kognio - Centrum för KBT, Skomakaregatan 13, 223 50 Lund. Det går även bra att scanna och e-posta till anmalan@kognio.se.

Tack för din anmälan

Tack för Din ansökan!

Tack för Din ansökan till vår grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (Steg 1 i KBT). En automatisk bekräftelse har skickats till den e-post adress som angivits i Din ansökan. Vi återkommer inom ett par dagar med en bekräftelse på att Din ansökan är mottagen och registrerad.

Kompletterande handlingar

För att styrka Din behörighet behöver Du komplettera Din ansökan med följande handlingar:

  • Intyg från arbetsgivare. Ett intyg underskrivet av Din arbetsgivare om tillgång till tre utbildningspatienter. Intyget i PDF-fil.
  • Intyg som styrker högskolebehörighet/människovårdande yrkesutbildning. En kopia på Ditt studentbetyg eller ett akademiskt examensbevis som styrker Din högskolebehörighet. Intyget ska även styrka att Du har en människovårdande yrkesutbildning.

Vänligen ombesörj att handlingarna är oss tillhanda senast 14 dagar från det datum Du skickade Din ansökan till oss.

Handlingarna skickas med post till Kognio - Centrum för KBT, Skomakaregatan 13, 223 50 Lund. Det går även bra att scanna och e-posta till anmalan@kognio.se.