Tack för din anmälan

Tack för din anmälan till Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, steg-1 i KBT. En automatisk bekräftelse har skickats till den e-post adress som angivits i din anmälan. Vi återkommer inom ett par dagar med en bekräftelse på att din anmälan är mottagen och registrerad.

Kompletterande handlingar

Vi ber Dig komplettera Din anmälan med följande handlingar:

  • Intyg från arbetsgivare. Ett intyg underskrivet av Din arbetsgivare om tillgång till tre utbildningspatienter. Intyget i PDF-fil.
  • Intyg som styrker högskolebehörighet/människovårdande yrkesutbildning. En kopia på Ditt studentbetyg eller ett akademiskt examensbevis som styrker din högskolebehörighet. Intyget ska även styrka att du har en människovårdande yrkesutbildning.

Vänligen skicka oss dessa handlingar snarast, men senast sista anmälningsdag för sökt kursomgång. Handlingar skickas med post till Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9G, 227 64 Lund alt. med e-post till anmalan@kognio.se.

 

Tack för din anmälan

Tack för din anmälan till Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, steg-1 i KBT. En automatisk bekräftelse har skickats till den e-post adress som angivits i din anmälan. Vi återkommer inom ett par dagar med en bekräftelse på att din anmälan är mottagen och registrerad.

Kompletterande handlingar

Vi ber Dig komplettera Din anmälan med följande handlingar:

  • Intyg från arbetsgivare. Ett intyg underskrivet av Din arbetsgivare om tillgång till tre utbildningspatienter. Intyget i PDF-fil.
  • Intyg som styrker högskolebehörighet/människovårdande yrkesutbildning. En kopia på Ditt studentbetyg eller ett akademiskt examensbevis som styrker din högskolebehörighet. Intyget ska även styrka att du har en människovårdande yrkesutbildning.

Vänligen skicka oss dessa handlingar snarast, men senast sista anmälningsdag för sökt kursomgång. Handlingar skickas med post till Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9G, 227 64 Lund alt. med e-post till anmalan@kognio.se.