Leg psykoterapeut Shahriar Faghihi om KBT behandling vid utmattningstillstånd på Kognio

Jan-Erik Nilsson Behandling med KBT, Utmattningssyndrom, Utmattningstillstånd

Stress och utmattningssyndrom har blivit vår tids folksjukdom. Detta får vi bekräftat nästan dagligen av massmedia och av vår närmaste omgivning. Enbart under de senaste tre-fyra åren har antalet sjukskrivningar ökat lavinartat. 

I september förra året var antalet personer sjukskrivna för svåra stressreaktioner 33 800, enligt statistik framtagen av Försäkringskassan för Dagens Nyheters räkning. Det är kvinnorna som drabbas värst. Dubbelt så många kvinnor än män sjukskrivs. Man räknar med att var femte kvinna som är sjukskriven med ersättning från FK har en stressrelaterad diagnos.

Detta ställer stora krav på samhället att med förebyggande arbete minska antalet insjuknade men också att ge alla drabbade adekvat hjälp och vård. Kognio har i många år byggt upp en gedigen kompetens för att erbjuda alla behövande lämplig psykoterapeutisk behandling, inte minst för denna utsatta grupp.

I detta videoklipp talar Shahriar Faghihi om hur han behandlar utmattningstillstånd med kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, KBT. Shahriar är leg psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med inriktning på KBT och har sin mottagning på Kognio i Lund. Han har mångårig erfarenhet av kliniskt arbete och behandlat patienter med diverse psykiska problem samt har arbetat med grupper av olika slag. Förutom KBT applicerar han även mindfulness och ACT i sitt behandlingsarbete. Shahriar undervisar och handleder på våra grundläggande utbildningar i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, steg-1 i KBT. Han undervisar och handleder även blivande psykologer och psykoterapeuter på Lunds universitet samt handleder personalgrupper i psykiatrin.