Är KBT tråkigt?

Jan-Erik Nilsson Behandling med KBT

I SVTs kulturprogram (19 december 2016) ifrågasätts KBTns värde för kulturen. I jämförelse med psykoanalysen är den urtråkig, mekanisk, och alltför rationell för att göra film eller litteratur, hävdar professor emeritus Clarence Craaford, psykiater och psykoanalytiker. Frågan måste dock ställas huruvida psykoterapin är till för att berika kulturen eller att fungera som en tillförlitlig metod med vilken personligt lidande kan lindras. Eftersom psykodynamisk terapi numer fasats ut till förmån för KBT kanske det är en tröst att den trots allt har ett underhållningsvärde i fiktionen.