Kan vi behandla hälsoångest med visualisering?

Kan vi behandla hälsoångest med Visualisering (Imagery Rescripting)?

Hälsoångest eller hypokondri, dvs en överdriven rädsla över att ha, eller insjukna i, en allvarlig sjukdom, är ett ångesttillstånd som drabbar upp emot 5% av befolkningen. Det är därför högst angeläget att få fram en effektiv behandling för tillståndet och en hel del forskning pågår i det syftet. Visualisering har visat sig vara en effektiv behandling för patienter med socialt ångestsyndrom (SAD).

I min egen forskning (Nilsson, Lundh & Viborg, 2012) och i en nyligen genomförd meta-analys (Morina, Lancee, & Arntz, 2017) har visualisering (“imagery rescripting”) påvisats ge oväntat stora behandlingseffekter, vilket inspirerat oss till att pröva metoden i en ny forskningsstudie på patienter som lider av hälsoångest. Våra preliminära resultat visar att visualisering kan ha motsvarande behandlingseffekter på hälsoångest som dem vi sett vid social ångest, vilket stärker oss i vår tro att den även kan användas vid andra ångesttillstånd. Vi har därför planerat följa upp med fortsatta studier av visualisering vid tvångsproblematik (OCD) och generellt ångestsyndrom (GAD).

Referenser

Morina, N., Lancee, J., & Arntz, A. (2017). Imagery rescripting as a clinical intervention for aversive memories: A meta-analysis. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 55., 6-15.

Nilsson, J.E., Lundh, L.G., & Viborg, G (2012). Imagery rescripting of early memories in social anxiety disorder: An experimental study. Behaviour Research and Therapy, 50, 387-392.

Om författaren

Jan-Erik Nilsson | Fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt lärare och handledare med inriktning KBT

Uppdaterad: 221228