närbilder anna kårer

Bokrecension: Närbilder av Anna Kåver

Nike Snijders Bokrecension

I sin senaste bok Närbilder skildrar Anna Kåver vardagen under den första halvan av 2021. Pandemin finns med i förgrunden, men boken innehåller även mer allmänt hållna reflektioner kring livet och dess faser. Anna Kåver tvingas av pandemin att ompröva sin livsstil, samtidigt som hon enligt plan trappar ner på …

Dansa mjukt med tillvaron

Bokrecension: Dansa mjukt med tillvaron av Anna Kåver

Nike Snijders Bokrecension, Boktips

I Dansa mjukt med tillvaron bjuder Anna Kåver in till en spirituell och sinnlig dans med ord. Boken är inte en typisk självhjälpsbok, utan snarare en samling essäer där Kåver behandlar teman såsom mod, mindfulness och flexibilitet. Dansa mjukt med tillvaron tar sitt avstamp i Kåvers reflektioner kring psykisk hälsa, …

Studentporträtt: Möt våra elever på steg 1 i KBT – Emma Hellgren

Studentporträtt: Emma Hellgren

Nike Snijders Studentporträtt

Genom väldigt professionell handledning har jag också fått möjlighet att applicera mina nya kunskaper på ett tryggt och metodiskt sätt på en utbildningsklient. Ovärderligt!I den här serien möter du studenter hos oss på Kognio som befinner sig i olika stadier av sin utbildning steg 1 utbildning i KBT. De kommer …

Vill du veta mer om MBSR programmet?

Vill du veta mer om MBSR programmet?

Nike Snijders MBSR

Att bättre kunna hantera stress, utmattning, nedstämdhet, smärta och kronisk trötthet har varit drivkrafterna som medfört att tusentals människor sökt sig till MBSR programmet.  MBSR-programmet omfattar både formella och informella meditationer och övningar i mindfulness, varsam Hatha Yoga samt utforskande dialoger mellan lärare och deltagare. Lärande dialoger mellan deltagare är …

Studentporträtt: Möt våra elever på steg 1 i KBT - Jessica Schöttinger Kjellström

Studentporträtt: Jessica Schöttinger Kjellström

Nike Snijders Studentporträtt

Utbildningen var av hög kvalitet, hade kompetenta lärare och handledare samt en väldigt stimulerande studiemiljö med trevliga kursare från olika yrkeskategorier. Absolut den bästa utbildningen jag har gått.I den här serien möter du studenter hos oss på Kognio som befinner sig i olika stadier av sin utbildning steg 1 utbildning …

Vill du veta mer om MBSR programmets ursprung?

Vill du veta mer om MBSR programmets ursprung?

Nike Snijders MBSR

Professor Jon Kabat-Zinn startade 1979 en stressklinik på University of Massachusetts Medical School, för att hjälpa både polikliniska och inneliggande patienter till bättre hälsa.  Hans avsikt med MBSR programmet var att genom färdighetsträning i mindfulness ge svårt lidande människor hjälp till självläkning.  Utifrån egen erfarenhet och kunskap om mindfulnessmeditationens läkande potential, …

Studentporträtt - Möt våra elever på Steg 1 i KBT

Studentporträtt: Gull-Britt Dahlman

Nike Snijders Studentporträtt

Absolut den trevligaste och mest stimulerande utbildning jag gått. I den här serien möter du studenter hos oss på Kognio som befinner sig i olika stadier av sin utbildning steg 1 utbildning i KBT. De kommer att berätta lite kort om sin yrkesbakgrund och hur de applicerar sina nya kunskaper inom …

Att prata med barn om Corona – intervju med Fredrik Lecerof

Nike Snijders Intervju

I dessa tider uppstår många funderingar kring hur vi ska förhålla oss till pandemin och dess effekter på vårt sociala liv. Inte minst barn kan påverkas av en vardag som plötsligt ser annorlunda ut. Vi ställde därför några frågor till Fredrik Lecerof: Hur pratar man med barn om corona, och …

Prolonged exposure – intervju med Maria Bragesjö

Nike Snijders Behandling med KBT, PTSD

Leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi Maria Bragesjö befann sig på Kognio i Lund för att hålla i en tvådagarskurs i Prolonged Exposure vid PTSD. Vi passade på att ställa några frågor om metoden och dess applikationsmöjligheter.  Hur mäter sig Prolonged Exposure jämte andra metoder för att behandla PTSD? …