En introduktion till KBT – Anna Pardo

Admin Introduktionskurs KBT

Intresserad av att lära dig mer om KBT? Möt en av lärarna på vår introduktionskurs i KBT – Anna Pardo – leg. psykolog och leg. psykoterapeut med handledarutbildning. Anna har omfattande föreläsningsvana från utbildningar i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi på alla utbildningsnivåer. Hon är en uppskattad föreläsare på vår steg …

En introduktion till KBT – Jens Knutsson

Admin Introduktionskurs KBT

Intresserad av att lära dig mer om KBT? Möt en av lärarna på vår introduktionskurs i KBT – Jens Knutsson – fil.dr. i psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare. Jens är en uppskattad föreläsare och handledare på vår egen steg 1 utbildning i KBT, och är för närvarande kursföreståndare …

Vad är KBT

Vad är KBT?

Admin KBT

Vad är det? Kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT) är forskningsbaserad metod som genomsyras av en humanistisk människosyn där patienten aktivt deltar i sin behandling och där patientens egna upplevelser och perspektiv är utgångspunkten. Termen kognitiv betonar att terapeuten arbetar med individens tolkning eller egna uppfattning av sina besvär och det …

Antidepressiva effektiva – trots allt! Jo, men hur effektiva är de?

Admin Behandling med KBT, Depression

I en nyligen publicerad artikel i Dagens Medicin (2018-02-23) refereras en meta-analys av drygt 500 studier i vilka behandlingseffekterna av antidepressiva läkemedel jämförts med placebo. Studien som nyligen publicerats i prestigefyllda ”Lancet” (Cipriani, et al., 2018) är synnerligen omfattande, ambitiös, välgjord och förtjänar att uppmärksammas. Resultaten är bestickande: ”nästan alla …