Visste du att en auktorisering av sfKBT är en kvalitetsstämpel?

Visste du att ett en auktorisering av sfKBT är en kvalitetsstämpel?

I det senaste numret av Sokraten (nr 4, 2016) ger Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) oss en påminnelse om nödvändigheten att auktorisera både utbildningar och psykoterapeuter i KBT. Det är ett tryggt sätt för allmänheten att skilja ut de privata liksom offentliga utbildningar och terapeuter som uppfyller föreningens krav på innehåll och kompetens, från de som utan täckning utger sig för att vara KBT-terapeuter, eller utbildare av KBT-terapeuter!

I Skåne är Kognios steg 1 utbildning i KBT den enda som auktoriserats. Totalt i Sverige är Kognio en av sex utbildningsanordnare som erbjuder auktoriserade utbildningar på steg 1 nivå.

Läs mer på sfKBT:s hemsida.