Ansökan

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1 KBT)

Kurs 48, kurskod: S1221

 • Kursstart

  16 mars 2022

 • Sista ansökningsdag

  14 februari 2022

Kurs 49, kurskod: S1222

 • Kursstart

  11 oktober 2022

 • Sista ansökningsdag

  12 september 2022

Distanskurs 1, kurskod: SD1221

 • Kursstart

  13 januari 2022

 • Sista ansökningsdag

  13 december 2021

 • Ifall utbildningen betalas av region Skåne vänligen ange betalningsansvarigs förvaltning och RSID nummer.
  Privatpersoner och mindre företag erbjuds dela upp den totala kursavgiften på tre delbetalningar. Första delbetalning sker direkt efter kursstart, den andra ett halvår senare och den tredje ett år senare. Att delbetala kursavgiften är räntefritt och inga extra kostnader tillkommer.
  Jag är intresserad av en utbildningsplats i ordinarie steg-1 utbildning med möjligheter till ekvivalering av tidigare genomförda relevanta kurser. Om antalet sökande till denna kategori är tillräckligt stort kommer handledning ske i grupper bestående av enbart dynamiskt skolade psykologer/psykoterapeuter.

Ansökan

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1 KBT)

Kurs 48, kurskod: S1221

 • Kursstart

  16 mars 2022

 • Sista ansökningsdag

  14 februari 2022

Kurs 49, kurskod: S1222

 • Kursstart

  11 oktober 2022

 • Sista ansökningsdag

  12 september 2022

Distanskurs 1, kurskod: SD1221

 • Kursstart

  13 januari 2022

 • Sista ansökningsdag

  13 december 2021

 • Ifall utbildningen betalas av region Skåne vänligen ange betalningsansvarigs förvaltning och RSID nummer.
  Privatpersoner och mindre företag erbjuds dela upp den totala kursavgiften på tre delbetalningar. Första delbetalning sker direkt efter kursstart, den andra ett halvår senare och den tredje ett år senare. Att delbetala kursavgiften är räntefritt och inga extra kostnader tillkommer.
  Jag är intresserad av en utbildningsplats i ordinarie steg-1 utbildning med möjligheter till ekvivalering av tidigare genomförda relevanta kurser. Om antalet sökande till denna kategori är tillräckligt stort kommer handledning ske i grupper bestående av enbart dynamiskt skolade psykologer/psykoterapeuter.

Ansökan

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg 1 KBT)

Kurs 48, kurskod: S1221

 • Kursstart

  16 mars 2022

 • Sista ansökningsdag

  14 februari 2022

Kurs 49, kurskod: S1222

 • Kursstart

  11 oktober 2022

 • Sista ansökningsdag

  12 september 2022

Distanskurs 1, kurskod: SD1221

 • Kursstart

  13 januari 2022

 • Sista ansökningsdag

  13 december 2021

 • Ifall utbildningen betalas av region Skåne vänligen ange betalningsansvarigs förvaltning och RSID nummer.
  Privatpersoner och mindre företag erbjuds dela upp den totala kursavgiften på tre delbetalningar. Första delbetalning sker direkt efter kursstart, den andra ett halvår senare och den tredje ett år senare. Att delbetala kursavgiften är räntefritt och inga extra kostnader tillkommer.
  Jag är intresserad av en utbildningsplats i ordinarie steg-1 utbildning med möjligheter till ekvivalering av tidigare genomförda relevanta kurser. Om antalet sökande till denna kategori är tillräckligt stort kommer handledning ske i grupper bestående av enbart dynamiskt skolade psykologer/psykoterapeuter.