Ansökan

KBT baserat förhållningssätt och bemötande

  • Ifall utbildningen betalas av region Skåne vänligen ange betalningsansvarigs förvaltning och RSID nummer.
    Privatpersoner och mindre företag erbjuds dela upp den totala kursavgiften på tre delbetalningar. Första delbetalning sker direkt efter kursstart, den andra ett halvår senare och den tredje ett år senare. Att delbetala kursavgiften är räntefritt och inga extra kostnader tillkommer.

Ansökan

KBT baserat förhållningssätt och bemötande

  • Ifall utbildningen betalas av region Skåne vänligen ange betalningsansvarigs förvaltning och RSID nummer.
    Privatpersoner och mindre företag erbjuds dela upp den totala kursavgiften på tre delbetalningar. Första delbetalning sker direkt efter kursstart, den andra ett halvår senare och den tredje ett år senare. Att delbetala kursavgiften är räntefritt och inga extra kostnader tillkommer.