Ångest – en positiv eller negativ kraft?

Samtal med Anna Kåver och Gerhard Andersson om rädslo-och ångestreaktioner väckta av attentatet i Stockholm.

I SR:s Kropp och själ (den 11 april 2017) ägnades hela programtiden åt ångest. Vad är ångest, hur kan man förhålla sig till den, är ångest något som behövs eller är den bara av ”ondo”? Gästande experter, Anna Kåver, psykolog och psykoterapeut, och Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, båda namnkunniga författare till viktiga böcker inom såväl populärvetenskaplig litteratur som kurslitteratur för blivande psykoterapeuter, svarar på lyssnarfrågor kring oro och ångest. De ger en nyanserad beskrivning av ångestbegreppet, inte bara dess negativa aspekter, som flykt- och kampreaktioner, utan också dess förmåga att driva fram konstruktiva handlingar och empatiskt förhållningssätt.

Om författaren

Jan-Erik Nilsson | Fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt lärare och handledare med inriktning KBT