Steg-1 i KBT med inriktning mot barn och ungdom

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg-1)


– med inriktning mot barn och ungdom i ett familjeperspektiv

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg-1)


– med inriktning mot barn och ungdom i ett familjeperspektiv

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (steg-1)– med inriktning mot barn och ungdom i ett familjeperspektiv

Kognio – utbildning inom KBT sedan anno 1990

Kognio – utbildning inom KBT sedan anno 1990

 • Connector.

  Kursstart

  24 augusti 2017

 • Connector.

  Plats

  Annedalsvägen 9, Lund | Karta

 • Connector.

  Pris

  110 000 kr (137 500 kr inkl. moms)

 • Connector.

  Halvdistans

  En undervisningsdag per vecka (företrädesvis torsdag)

 • Connector.

  Halvfart

  Utbildningen ges på halvfart och sträcker sig över 4 terminer (motsv. 45 hp).

 • Connector.

  Inbjudan

  PDF-fil. Ladda ner

 • Connector.

  Räntefri delbetalning

  Vi erbjuder privatpersoner och mindre företag räntefri delbetalning.

 • Connector.

  Kontakta kursledaren

  Jan-Erik Nilsson – 0702-07 43 52 | jan-erik.nilsson@kognio.se

 • Connector.

  Anmälan

  Länk till vårt anmälningsformulär

Scrolla ner på sidan för att läsa mer om vår steg-1 utbildning i KBT med inriktning mot barn och ungdom. Länk till anmälan finns även längst ner på sidan!

En unik steg-1 utbildning i KBT vars innehåll är anpassat för behandling av barn och ungdom med utgångspunkt i familjen!

En unik steg-1 utbildning i KBT vars innehåll är anpassat för behandling av barn och ungdom med utgångspunkt i familjen!

Syfte

Utbildningen syftar till att:

 • ge breda och djupa kunskaper rörande grundläggande teorier, modeller, begrepp och metoder inom KBT
 • förmedla kunskaper och färdigheter för att kunna bedöma och behandla barn och ungdomar med:
  • ångestproblematik
  • depressiva besvär
  • utagerande beteenden
 • orientera hur metodiken tillämpas vid mer komplicerad problematik såsom:
  • ätstörningar
  • psykossjukdomar
  • neuropsykologiska funktionshinder
  • svårare psykologisk problematik hos späda och små barn

Syfte

Utbildningen syftar till att ge breda och djupa kunskaper inom KBT rörande grundläggande:

 • teorier
 • modeller
 • begrepp
 • metoder

Utbildningen syftar till att förmedla kunskaper och färdigheter för att kunna bedöma och behandla barn och ungdomar med:

 • ångestproblematik
 • depressiva besvär
 • utagerande beteenden

Utbildningen syftar också till att orientera hur metodiken tillämpas vid mer komplicerad problematik såsom:

 • ätstörningar
 • psykossjukdomar
 • neuropsykologiska funktionshinder
 • svårare psykologisk problematik hos späda och små barn
Steg-1 i KBT med inriktning mot barn och ungdom

Innehåll och metoder

Fokus ligger på båda de centrala paradigmen inom KBT:

 • det kognitiva (informationsprocess-paradigmet)
 • det inlärningspsykologiska

Utbildningen förmedlar också kunskaper om emotions- och motivationspsykologi, samt relevant utvecklingspsykologi. Kunskaperna skaffas genom:

 • föreläsningar
 • seminarier
 • gruppdiskussioner
 • handledning i praktiskt patientarbete utifrån metodiken.

Läs mer om utbildningens innehåll och metoder

Målgrupp och behörighet

Utbildningen vänder sig till personer med människovårdande yrkesutbildning, i synnerhet personal inom:

 • specialist – BUP
 • Första linjen
 • socialtjänsten
 • HVB och skola
 • Statens Institutionsstyrelse (SiS)

För tillträde till utbildningen krävs allmän och särskild behörighet

Innehåll och metoder

Fokus ligger på båda de centrala paradigmen inom KBT:

 • det kognitiva (informationsprocess-paradigmet)
 • det inlärningspsykologiska

Utbildningen förmedlar också kunskaper om emotions- och motivationspsykologi, samt relevant utvecklingspsykologi.

Kunskaperna skaffas genom:

 • föreläsningar
 • seminarier
 • gruppdiskussioner
 • handledning i praktiskt patientarbete utifrån metodiken.

Läs mer om utbildningens innehåll och metoder

Målgrupp och behörighet

Utbildningen vänder sig till personer med människovårdande yrkesutbildning, i synnerhet personal inom:

 • specialist – BUP
 • Första linjen
 • socialtjänsten
 • HVB och skola
 • Statens Institutionsstyrelse (SiS)

För tillträde till utbildningen krävs allmän och särskild behörighet

Omdömen

Vad tidigare deltagare säger om utbildningen!

”Jag hade väldigt höga förväntningar när utbildningen startade. Jag är idag mycket nöjd och stolt. Tack Kognio!”

~ Carola Falkman, Socialpedagog

”Hög nivå på Kognios utbildning. Professionellt upplägg och professionella föreläsare rakt igenom. Mycket bra genomförande av utbildningen. Kan varmt rekommendera!”

~ Bitte Johnsson, Skolsjuksköterska

”Hög kvalitet på föreläsarna”

~ Marie Ohlander, Barn- och ungdomspsykiatrisk kurator
~ Anneli Jönsson, Specialistsjuksköterska Psykiatri

Kursledare

Katrin och Eva-Lena undervisar på merparten av utbildningsmomenten och bedriver all handledning på utbildningen. Resterande undervisning ges av erfarna föreläsare från våra ordinarie grundutbildningar i KBT.

Kursledare

Katrin och Eva-Lena undervisar på merparten av utbildningsmomenten och bedriver all handledning på utbildningen. Resterande undervisning ges av erfarna föreläsare från våra ordinarie grundutbildningar i KBT.

Katrin Bernstad, Lärare steg-1 i KBT inriktning barn och ungdom, Lund

Katrin Bernstad

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledarutbildad med KBT-inriktning. Katrin arbetar sedan många år tillbaka inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon handleder och undervisar i kliniska verksamheter, på psykoterapeutprogrammen vid Lunds universitet och på Kognio. Katrin anlitas ofta, både av inhemska och utländska uppdragsgivare, för att föreläsa om terapeutiskt arbete med små barn, samspel och föräldraskap.

Katrin Bernstad, Lärare steg-1 i KBT inriktning barn och ungdom, Lund

Eva-Lena Skogsblad

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledarutbildad med KBT-inriktning. Är sedan många år kliniskt verksam inom öppenvården vid Barn- och ungdomspsykiatrin. Handleder på psykoterapeutprogrammet vid Lunds Universitet samt undervisar och handleder vid steg-1 utbildning på Kognio. Handleder i barnpsykiatriskt arbete med familjeperspektiv även inom kliniska verksamheter.

Katrin Bernstad

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledarutbildad med KBT-inriktning. Katrin arbetar sedan många år tillbaka inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon handleder och undervisar i kliniska verksamheter, på psykoterapeutprogrammen vid Lunds universitet och på Kognio. Katrin anlitas ofta, både av inhemska och utländska uppdragsgivare, för att föreläsa om terapeutiskt arbete med små barn, samspel och föräldraskap.


Eva-Lena Skogsblad

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledarutbildad med KBT-inriktning. Är sedan många år kliniskt verksam inom öppenvården vid Barn- och ungdomspsykiatrin. Handleder på psykoterapeutprogrammet vid Lunds Universitet samt undervisar och handleder vid steg-1 utbildning på Kognio. Handleder i barnpsykiatriskt arbete med familjeperspektiv även inom kliniska verksamheter.


En ny utbildning i KBT

Vi är glada att kunna presentera en för svenska förhållanden helt ny steg-1 utbildning i KBT med inriktning mot barn och ungdom. I denna har vi med hjälp av tre mycket erfarna barnpsykologer (leg. psykoterapeuter och handledare i KBT) tagit till vara våra erfarenheter från ordinarie vuxenutbildningar och anpassat innehållet till att tillgodose de behov som ställs vid behandling av barn och ungdom. Framför allt ville vi framhäva familjeperspektivet i utbildningen och av resultatet i den nya utbildningen märks att den är väl förankrad i gedigna erfarenheter från arbete med klienter vid våra barn- och ungdomsmottagningar.

En ny utbildning i KBT

Vi är glada att kunna presentera en för svenska förhållanden helt ny steg-1 utbildning i KBT med inriktning mot barn och ungdom.

I denna har vi med hjälp av tre mycket erfarna barnpsykologer (leg. psykoterapeuter och handledare i KBT) tagit till vara våra erfarenheter från ordinarie vuxenutbildningar och anpassat innehållet till att tillgodose de behov som ställs vid behandling av barn och ungdom.

Framför allt ville vi framhäva familjeperspektivet i utbildningen och av resultatet i den nya utbildningen märks att den är väl förankrad i gedigna erfarenheter från arbete med klienter vid våra barn- och ungdomsmottagningar.

Jan-Erik Nilsson, Kursansvarig, Steg-1 utbildning i KBT med inriktning på barn och ungdom, Lund

Jan-Erik Nilsson, Kursansvarig

Fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med inriktning på kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi.

0702-07 43 52

Dela vår steg-1 utbildning i KBT med inriktning mot barn och ungdom