Kognitiv Beteendeterapi - KBT i Lund

Behandling med sjukvårdens högkostnadsskydd


Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne inom ramen för vårdval psykoterapi och erbjuder psykoterapi med inriktning på kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT). 

KBT lång

Våra mottagningar erbjuder KBT lång, dvs lite längre behandlingar (mellan 10-26 behandlingssessioner) av psykisk ohälsa. Samtliga av våra behandlare är erfarna legitimerade psykoterapeuter. 

Sjukvårdens högkostnadsskydd

Eftersom vi arbetar inom ramen för vårdval psykoterapi gäller sjukvårdens patientavgift och högkostnadsskydd:

 • avgift per besök: 200 kr
 • frikort utfärdas vid 1 100 kr

Steg-1 utbildning i KBT
Vi är ett stort nätverk av legitimerade psykoterapeuter med inriktning KBT
Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund sedan anno 1990.
Kognio har bedrivit verksamhet med kognitiv beteendeterapi som grund i många år. Vi var en av de första organisationerna som började arbeta med denna terapiform i Sverige.

Kognitiv Beteendeterapi - KBT i Lund

Vi är ett stort nätverk av legitimerade psykoterapeuter med inriktning på KBT

Kognitiv Beteendeterapi - KBT i Lund

Vi är ett stort nätverk av legitimerade psykoterapeuter med inriktning på KBT

Vårdval psykoterapi

Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne inom ramen för vårdval psykoterapi och erbjuder psykoterapi med inriktning på kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT). 

KBT lång

Våra mottagningar erbjuder KBT lång, dvs lite längre behandlingar (mellan 10-26 behandlingssessioner) av psykisk ohälsa. Samtliga av våra behandlare är erfarna legitimerade psykoterapeuter. 

Sjukvårdens högkostnadsskydd

Eftersom vi arbetar inom ramen för vårdval psykoterapi gäller sjukvårdens patientavgift och högkostnadsskydd:

 • avgift per besök: 200 kr
 • frikort utfärdas vid 1 100 kr

Söka behandling hos oss


 • Remiss

  För att söka behandling hos oss krävs att en läkare på den vårdcentral där du är listad skriver en remiss åt dig.

 • Skicka din remiss till oss

  Innan tidbokning kan bli aktuell behöver vi ta emot och registrera din remiss. Skicka därför din remiss i original till: Kognio – centrum för KBT, Annedalsvägen 9G, 227 64 Lund

 • Tidbokning

  Ifall vi kan erbjuda dig en tid kommer en terapeut att kontakta dig, vanligen per telefon.


Väntelista & väntetider. Enligt vårt avtal med Region Skåne är vi skyldiga att erbjuda den vårdsökande tid för ett första besök inom 30 dagar from att vi mottagit remiss. Kan vi inte detta ska remissen gå i retur till remitterande läkare. Vi har av denna anledning inte möjlighet att erbjuda en väntelista. Av samma anledning är det svårt för oss att ge klarare besked om väntetider.

FAQ

Frågor och svar

Först efter att vi mottagit och registrerat din remiss kan tidbokning bli aktuellt. Skicka därför din remiss i original per post till: Kognio – centrum för KBT, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund. Har vi möjlighet att erbjuda dig en behandling kommer en terapeut efter registrering att ta kontakt med dig per telefon för att boka en tid.
Nej, först efter att vi mottagit och registrerat din remiss kan tidbokning bli aktuellt.
Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda väntetid utan vi är skyldiga att påbörja en behandling inom en (1) månad from mottagande av remiss. Kan vi inte det skall remissen gå i retur till remittent. För närmare information om hur tillgängligheten på tider ser ut i aktuellt läge vänligen kontakta oss per telefon eller e-post.
Sjukvårdens patientavgifter och högkostnadsskydd gäller. Ett besök kostar 200 kr och frikort utfärdas vid 1100 kr. Observera att vi endast tar emot kontant betalning.
Nej. Vi har enbart avtal om ”KBT-lång”, dvs. en behandling med upp till 25 besök hos leg. psykoterapeut.
Vi kan tyvärr inte erbjuda kösystem utan vi är skyldiga att påbörja en behandling inom en (1) månad from att remissen mottagits. Kan vi inte detta måste remissen gå i retur till remittent.
Ja, samtliga av våra terapeuter kan vid behov bedriva terapi på engelska.
Nej, vi måste ha originalet.
Ja. Vänligen ange på remissen vilket du föredrar.
Våra terapeuter bedriver terapi vardagar fram till kl. 18.00
Ja, sjukvårdens patientavgifter och frikort gäller inom ramen för vårdval psykoterapi.
Ja. Klicka på knappen ”Våra terapeuter” nedan för kortare presentation av terapeuterna som är knutna till mottagningen. Vänligen ange val av terapeut på din remiss.
Meddela terapeuten återbud så fort som möjligt. Om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket, eller helt uteblir, måste du betala dubbel avgift (fn. 400 kr). Som uteblivet besök räknas även om du kommer för sent och mer än halva besökstiden hunnit gå. Observera att avgiften måste betalas även om du har frikort.
Ja, men detta kan tidigast bli aktuellt tolv (12) månader efter uppföljning eller femton (15) månader efter avslutad behandling. Vid ny behandling krävs ny remiss från läkare på den vårdcentral du är förtecknad.
Max 26 st besök inklusive uppföljning.

Huvudmottagning i Lund

Vår huvudmottagning är belägen på väster i Lund. Mottagningen är bemannad av vår mottagningssamordnare Hanna Wahlberg vardagar mellan kl. 08.30-17.00.

Besöks- och postadress

Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9G, 227 64 Lund
Mottagning i KristianstadLäs mer om vår filial i Kristianstad. Vänligen observera att denna mottagning endast är öppen på torsdagar. Våra terapeuterPresentation av terapeuterna som erbjuder behandling KBT lång inom ramen för vårdval psykoterapi på Kognio.