Aktuella utbildningar i KBT

Steg-1 utbildning KBT

Grundläggande utbildning i Kognitiv och beteendeinriktad terapi, (Steg-1). Nästa kursstart 28 mars 2017.  Läs mer om Steg-1 utbildningen i KBT

Relationsinramningsteori

Relationsinramningsteori (RFT) och dess kliniska tillämpning med Niklas Törneke. Startdatum: 19 april 2017. Läs mer om kursen i RFT

Introduktionskurs i KBT

Vår uppskattade orienteringsutbildning! 5 dagars undervisning i slutet av maj och början av juni 2017. Läs mer om introduktionskursen

Steg-1 utbildning KBT inriktad på barn och ungdom

Grundläggande utbildning i Kognitiv och beteendeinriktad terapi (Steg-1) med inriktning på barn och ungdom ur ett familjeperspektiv. Nästa kursstart prel. 24 augusti 2017.  Läs mer om Steg-1 utbildningen i KBT med inriktning på barn och ungdom

Kognio – centrum för KBT


Kognio var från början ett utbildningsföretag med framför allt psykoterapiutbildningar i KBT på menyn. Efterhand utvidgades verksamheten till att bli ett centrum med behandling, utbildning och forskning i KBT.

Sedan starten 1990 har vi arrangerat introduktionsutbildningar i KBT, grundutbildningar s.k. steg-1 och legitimationsgrundande utbildningar s.k. steg-2 samt handledarutbildningar i KBT. Under de senaste 10 åren har vi även breddat utbildningsverksamheten med kortare och längre kurser med anknytning till KBT. Bland aktuella utbildningar återfinns modul utbildning i schema-terapi, introduktions- och fortsättningskurser i Acceptance Commitment Therapy (ACT), Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), den s.k. 8-veckorskursen, och modulutbildning i Relational Frame Theory (RFT) med ACT.

Utbildningdelen domineras fortfarande av introduktionskurser och steg-1 i KBT. Vi kommer dessutom att erbjuda handledarutbildningar om förutsättningar ges. Nytt för detta läsår (2015/2016) är en satsning på steg-1 utbildning i KBT avseende barn- och ungdom i ett familjeperspektiv.

Vi planerar åter att erbjuda vår uppskattade en-terminsutbildning i KBT-baserat förhållningssätt för omvårdnadspersonal. Denna kan med fördel anpassas till olika verksamhetsområden – psykiatrisk, somatisk omvårdnad, och verksamheter inom socialförvaltningen och statens institutionsstyrelse (SiS).

Kognio har under ett antal år (ca 6) i samarbete med Region Skåne etablerat sig som en välrenommerad behandlingsenhet. Genom vårt psykoterapiavtal med Region Skåne tar vi emot klienter för längre behandlingar (20-25 samtal) via remiss från vårdcentraler.