Kognio – Utbildning inom KBT sedan anno 1990

Aktuella utbildningar i KBT

Specialistkurs för psykologer

Relationsinramningsteori (RFT) och dess kliniska tillämpning med Niklas Törneke. Läs mer

Introduktionskurs i KBT

Vår uppskattade orienteringsutbildning omfattande 5 dagars undervisning. Läs mer

Steg-1 i KBT - inriktning barn och ungdom

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi med inriktning mot barn och ungdom i ett familjeperspektiv. Läs mer

Steg-1 i KBT

Grundläggande utbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi. Läs mer

Auktoriserade utbildningar

Våra steg-1 utbildningar är auktoriserade av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier.

Kognio – Stort nätverk av leg. psykoterapeuter med inriktning KBT

Behandling med KBT

Kognio är ett stort nätverk av legitimerade psykoterapeuter med inriktning på KBT. Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne och erbjuder behandlingsform KBT lång inom ramen för vårdval psykoterapi. Vi erbjuder även privatpersoner, försäkringsbolag och företag avtal om psykoterapeutisk behandling. 


Läs mer

Behandling med KBT på Kognio

Kognio - ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT

Kognio var från början ett utbildningsföretag i Landskrona, som efter hand utvidgades till att bli ett centrum för utbildning, behandling och forskning inom KBT med säte i Lund.

Forskning inom KBT på Kognio

Forskning inom KBT

Metodutveckling, behandlingskomponenter och ICD. Vi har aktiva forskare verksamma i utbildningsledningen med forskningsprojekt förankrade på Lunds Universitet.

Läs mer

Lång erfarenhet

Kognio har sedan år 1990 erbjudit introduktionskurser och steg-1 utbildningar i KBT


Vi har genomfört
1
Steg-1 utbildningar i KBT

Vi har genomfört
1
introduktionskurser i KBT

Adress

Annedalsvägen 9 G, 227 64, Lund


Kontakta oss

Telefon: 0703-212 213
E-post: info@kognio.se